Odstúpenie od zmluvy

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Vrátenie tovaru

Kupujúci zašle tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresuFresh & Fit, s. r. o., Cukrová 14, Bratislava, 811 08. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu.

 

 

 

 

Aby sme Vám v budúcnosti lepšie vedeli odporučiť produkty, ktoré by ste mohli potrebovať, si potrebujeme uložiť do Vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje zdieľame aj s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením.