Licencia

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok v internetovej lekárni benedictus.sk a benedictus.com zabezpečuje Retia a.s. Lekáreň Retia, poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti číslo: P77482160301, Cukrová 3, 811 08, Bratislava, IČO: 36651893, DIČ: 2022211202, IČ DPH: SK2022211202, Retia, a.s. zapísaná v OR zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.4897/B. 

Výdaj liekov sa uskutočňuje v zmysle povinností vyplývajúcich z §22ods.8 zákona č.362/2011Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Aby sme Vám v budúcnosti lepšie vedeli odporučiť produkty, ktoré by ste mohli potrebovať, si potrebujeme uložiť do Vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje zdieľame aj s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením.