Endokanabinoidný systém v tele- objavte ho!

Endokanabinoidný systém v tele- objavte ho! >

V posledných rokoch sú veľmi rozšírené zdravotné problémy, ktoré sú daňou za náš hektický spôsob života. Existuje celá rada chemických liekov, či už voľnopredajných alebo na lekársky predpis, ktoré pomáhajú zvládať uvedené zdravotné problémy, no žiaden z nich nie je bez pridružených nežiaducich účinkov.

Relatívne nedávno vedci zistili, že v organizme cicavcov existuje tzv. endokanabinoidný regulačný systém, ktorý je nadradený ostatným regulačným systémom. Vedci ho označujú ako Master.  Je zodpovedný za široký rozsah stabilizujúcich a destabilizujúcich aktivít v tele.

ECS (Endocannabinoid System) je sústava receptorov, neurotransmiterov a enzýmov nachádzajúcich sa v tele, ktoré pomáhajú udržiavať rovnováhu v tele a zohrávajú kľúčovú úlohu v nasledujúcich oblastiach:

  • Imunita
  • Spánok
  • Funkcie tráviaceho traktu
  • Nálada
  • Metabolizmus
  • Neuroprotekcia (ochrana nervového systému)

V súčasnosti už vieme, že pozostáva z dvoch kanabinoidných receptorov (CB-1 a CB-2), dvoch endokanabinoidných neurotransmiterov (signálnych látok) a piatych enzýmov. Zaujímavé je, že množstvo receptorov CB-1 a CB-2 sa mení podľa aktuálneho zdravotného stavu organizmu (napr. pri poranení alebo chorobe) a tomu sa prispôsobuje aj syntéza, prípadne rozklad zodpovedajúcich neurotransmiterov.

Pribúdajú dôkazy, že endokanabinoidy modifikujú iné systémy, ktoré zase spätne modifikujú ECS. Celý vplyv a dôležitosť ECS sa dostáva do pozornosti len v poslednej dekáde s exploxívnym zameraním na výskum v posledných 5 rokoch.

Ukazuje sa, že sa jedná o regulačný systém, ktorého úlohou je neustále obnovovať rovnováhu väčšiny základných telesných systémov pre kontrolu bolesti, nálady, zápalu, energie, pocitu pohody a choroby.

Autori Pacher a Kunos v prehľadovej práci z r. 2013 uvádzajú, žemodulujúca aktivita ECS môže mať, okrem iného, terapeutický potenciál pri takmer všetkých ochoreniach postihujúcich ľudí, vrátane obezity, metabolického syndrómu, cukrovky, diabetických komplikácií, ochoreniach pečene, zápalových, neurodegeneratívnych, kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych a kožných ochoreniach, pri bolesti, psychiatrických poruchách, kachexii, rakovine, či nežiaducich účinkoch pri chemoterapii(Pacher P, Kunos G Modulating the endocannabinoid system in human health and disease. Federation of European)

Úžasné na tom je, že ECS reaguje nielen na tzv. endokanabinoidy, ktoré si telo produkuje samo, ale aj na kanabinoidy z rastlinných zdrojov (napríklad z konope).

Existuje viac ako 15 000 článkov a recenzovaných štúdií, ktoré preukazujú že kanabinoidy z konope majú potenciál mať obrovský vplyv na imunitu, stres, náladu, spánok a ďalšie.

V dnešnej dobe je už známe, že sa jedná o systém mimoriadneho významu, zabudovanom v každom z nás, ktorý je novoobjavený, ale reaguje na zložky rastliny, ktorá sa medicínsky využíva už viac ako 5.000 rokov.

Ukazuje sa, že kanabinoidy sú účinnou prírodnou medicínou, ktorá skutočne mení život. Stačí vyskúšať na vlastnej koži.

MUDr. Gustáv Kalauz

cbd z ruk lekarov